Границя функції

Де — число або один із символів

Означення: Число називається границею функції в точці (при , що прямує до ), якщо для будь-якого додатного знайдеться таке додатне число , що при всіх , які задовільняють нерівність , виконується нерівність

Математичний запис виразів та

Точка знаходиться від точки на малій відстані (менше )

Границя функції

Значення на числовій прямій знаходиться на малій відстані від (менше )

Границя функції

Властивості границі функції

  1. Якщо , то — єдине
  2. Якщо функція має границю при , то границя — єдина

  3. , де — стала
  4. Границя сталої функції дорівнює цій самій сталій

  5. — неперервна в точці функція (за означенням неперервної функції
  6. Границя неперевної функції при дорівнює значенню функції в точці

Теореми про границі

Перша визначна границя

Границя функції

Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: