Квадратична функція, графік квадратичної функції

Означення: Квадратичною функцією називають функцію вигляду , де

Властивості квадратичних функцій

 1. Область визначення
 2. Множина значення
 3. при

  при

 4. Парність, непарність
 5. при — функція ні парна, ні непарна

  при — парна

 6. Неперервність і диференційовність
 7. Квадратична функція неперервна і диференційовна на всій числовій прямій

 8. Зростання і спадання, екстремуми
 9. при спадає на і зростає на , — точка мінімуму, — мінімум

  при зростає на і спадає на , — точка максимуму, — максимум

 10. Графіком квадратичної функції завжди є парабола, вітки якої напрямлені вгору при й униз при
 11. Координати вершини параболи:

  ; , де

  Вісь симетрії параболи

Графіки квадратичних функцій

Квадратична функція

Симетрія відносно осі

Квадратична функція

Графік функції стискається при або розтягується при відносно осі на кількість одиниць, що дорівнює числу а

Квадратична функція

Квадратична функція

Графік функції піднімається при або опускається при на кількість одиниць, що дорівнює числу c

Квадратична функція

Квадратична функція

Парабола перетинає вісь в точці с

Квадратична функція

Як побудувати графік квадратичної функції

І спосіб

 1. Обчислити абсцису вершини
 2. Підставити у рівняння і обчислити ординату вершини —
 3. Побудувати ескіз параболи (вигляду ) з вершиною у точці
 4. при — вітки вгору, при — вітки вниз

ІІ спосіб

 1. Розвязати квадратне рівняння
 2. Використовуючи елементарні перетворення графіків, виконати паралельне перенесення параболи
 3. (уздовж осі на , уздовж осі на )

Розділ:
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: