Область визначення функції

ФункціяОбласть визначення

  Знаменник дробу не дорівнює нулю

  Під знаком кореня парного степеня може стояти лише невідємний вираз

  Під знаком логарифма може стояти лише ддатний вираз

  В основі логарифма може стояти додатний вираз, що не дорівнює нулю

 1. Під знаком тангенса може стояти лише вираз, що не дорівнює - ціле

  Під знаком котангенса може стояти лише вираз, що не дорівнює - ціле

  Під знаком арксинуса і арккосинуса може стояти лише вираз, модуль якого менше або дорівнює одиниці

  — натуральне — будь-яке,

  — ціле невідємне або нуль

  — додатне не ціле число

  — відємне не ціле число

Розділ:
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: