Функції та графіки

Нижче наведено список всіх тем із розділу функції та графіки. Функція в математиці — це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини. Графік функції — крива, що зображує залежність функції від незалежної змінної, а ординати — відповідним значенням функції.

 1. Функція, область визначення і множина значень функції
 2. Область визначення функції
 3. Графік функції
 4. Парні функції, непарні функції
 5. Властивості функцій
 6. Зростаючі функції, спадні функції
 7. Неперервність функції
 8. Періодичність функції
 9. Обернена функція
 10. Асимптоти графіка функції
 11. Елементарні перетворення графіка функції
 12. Лінійна функція, графік лінійної функції
 13. Дробово-лінійна функція
 14. Квадратична функція, графік квадратичної функції
 15. Функція кореня, графік функції кореня
 16. Степенева функція
 17. Показникова функція, графік показникової функції
 18. Логарифмічна функція, графік логарифмічної функції