Функція, область визначення і множина значень функції

Означення: Залежність змінної від змінної називається функцією, якщо кожному значенню відповідає єдине значення .

Функція позначається або однією буквою , (або ), або рівністю .

Означення: Числовою функцією з областю визначення називається залежність, при якій кожному числу із множини ставиться у відповідність єдине число , що звичайно позначається .

Терміни: —незалежна змінна, або аргумент, —незалежна змінна, або функція, —значення функції у точці

Область визначення функції

Означення: Область визначення функції — множина тих значень, які може приймати аргумент.

Приклад знаходження області визначення функції

Область визначення (ОВ): , тобто

Множина значень функції

Означення: Множина значень функції — множина тих значень, яких може набувати сама функція при всіх значеннях аргументу з області визначення (це всі значення >m>a, при яких рівняння має розвязки).

Приклад знаходження множини значень функції

Множина значень: , оскільки для всіх і набуває всіх значень від 0 до

Розділ:
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: