Область визначення функції

ФункціяОбласть визначення

Знаменник дробу не дорівнює нулю

Під знаком кореня парного степеня може стояти лише невідємний вираз

Під знаком логарифма може стояти лише ддатний вираз

В основі логарифма може стояти додатний вираз, що не дорівнює нулю

Під знаком тангенса може стояти лише вираз, що не дорівнює - ціле

Під знаком котангенса може стояти лише вираз, що не дорівнює - ціле

Під знаком арксинуса і арккосинуса може стояти лише вираз, модуль якого менше або дорівнює одиниці

— натуральне — будь-яке,

  1. — ціле невідємне або нуль
  2. — додатне не ціле число
  3. — відємне не ціле число
Розділ:
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: