Модуль числа та властивості модуля

Означення модуля

Означення: Модулем додатного числа називається саме це число, модулем від'ємного числа називається число, йому протилежне, модуль нуля дорівнює нулю.

Приклади знаходження модуля

Геометричний зміст модуля

Задано відрізок .

Означення: На координатній прямій модуль — це відстань від початку координат до точки, що зображує дане число.

Означення: Модуль різниці двох чисел i — це відстань від між точками і на координатній прямій.

Властивості модуля

  1. (Модуль будь-якого числа — невід'ємне число)
  2. (Модулі протилежні чисел рівні)
  3. (Величина числа не перевищує величина його модуля)
  4. (Модуль добутку дорівнєю добуткові модулей співмножників)
  5. (Модуль дробу дорівнює модулю чисельника, поділеному на модуль знаменника (якщо знаменник не дорівнює нулю))
  6. (Модуль суми не перевищує суми модулів доданків)
Розділ:
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: