Дослідження функції, побудова графіка функції

Приклад.

Функція ні парна, ні непарна і не періодична

або

або

 

Дослідження функції

 

Знайти точки перегину (якщо вони існують) і значення в точках перегину

Оскільки то знак другої похідної може змінюватися лише в точці

 

Дослідження функції

 

 

Дослідження функції

 

 

Дослідження функції

 

 1. Область визначення
 2. Парність, непарність, періодичність
 3. Перетин з осями координат
 4. Похідна і критичні точки
 5. Проміжки зростання, спадання і точки екстремуму (і значення функції в цих точках)
 6. Поведінка функції на кінцях області визначення і асимптоти графіка функції (вертикальні, горизонтальні і похилі)

   

  Дослідження функції

   

  При зліва

  При справа

  Отже, вертикальна асимптота

  Оскільки

  то при тоді тобто похила асимптота

 7. Друга похідна і дослідження функції на опуклість і угнутість
 8. Якщо необхідно, знайти контрольні точки, що уточнюють поведінку графіка
 9. На основі проведеного дослідження будуємо ескіз графіка функції
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: