Формули скороченого множення

Формули скороченого множення — формул, для множення многочленів, які використовуються для розкладу цих же многочленів на множники, для спрощення виразів та зведення многочленів до стандартного вигляду. Формули скороченого множення можна довести безпосередньо розкриттям дужок і зведенням подібних доданків.

Формули квадратів

квадрат суми
 квадрат різниці
 різниця квадратів

Формули кубів

куб суми
 куб різниці
сума кубів
 різниця кубів

Формули скороченого множення четвертого степеня

Квадрат суми двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс подвоєний добуток першого числа на друге і плюс квадрат другого числа.

Квадрат суми 

Різниця квадратів двох чисел дорівнює добутку суми цих чисел на їх різницю.

Різниця квадратів 

Куб суми двох чисел дорівнює кубові першого числа плюс потроєний добуток квадрат першого числа на друге, плюс потроєний добуток першого числа на квадрат другого і плюс куб другого числа.

Куб суми 

Куб різниці дорівнює кубові першого числа мінус потроєний добуток квадрата першого числа на друге, плюс потроєний добуток першого числа на квадрат другого і мінус куб другого числа.

Куб різниці 

Сума кубів двох чисел дорівнює добуткові суми цих чисел на неповний квадрат різниці цих чисел.

Сума кубів 

Різниця кубів двох чисел дорівнює добуткові різниці цих чисел на неповний квадрат суми цих чисел.

Різниця кубів 

Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: