Таблиця кубів

Куб числа - це число, піднесене до третього степеня. "Кубом" називається тому, що така операція аналогічна обчисленню об'єму куба. В таблиці наведені значення кубів натуральних чисел від 1 до 100.

Наприклад, куб числа – це добуток трьох чисел, кожне з яких дорівнює . Куб числа читають як в кубі.

Добуток декількох однакових натуральних чисел називають степенем цього числа. Якщо маємо добуток n множників, кожний із яких дорівнює а, то такий вираз називається а в степені n. 

Зверніть увагу! Будь-який степінь одиниці дорівнює самій одиниці. 

У таблиці кубів натуральних чисел, числа представлені по десяткам, як в таблиці множення. У першому квадраті ви знайдете квадрати однозначних чисел до включно. Це таблиця квадратів до. В інших стовпцях представлені квадрати двозначних чисел до .

Степінь для будь-якого числа показує, що це число множиться саме на себе двічі. Будь-яке від'ємне число в степені дає від'ємний результат, тому що мінус на мінус при множенні дає плюс, а ще раз при множені на від'ємне число отримуємо знову від'ємне число. Тому наведена вище таблиця є також таблицею кубів цілих чисел.

Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: