Числа і вирази

Нижче наведено список всіх тем із розділу числа і вирази. Число є одним з найголовніших об'єктів математики, який використовується для підрахунку, вимірювання та для маркування. Алгебраїчний вираз — скінченна комбінація символів граматично правильна щодо правил застосовних в поточному контексті. Символи можуть позначати константи, змінні, операції, відношення, або можуть вводити пунктуацію чи інші синтаксичні сутності.

 1. Подільність цілих чисел, ознаки подільності
 2. Прості і складені числа, прості дільники
 3. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне
 4. Відсотки, відсоток від числа
 5. Дійсні числа, числові множини
 6. Пропорції і відношення, пряма та обернена пропорційність
 7. Модуль числа та властивості модуля
 8. Середнє арифметичне та середнє геометричне
 9. Алгебраїчні вирази, одночлен і многочлен
 10. Формули скороченого множення
 11. Многочлен. Ділення многочлена на многочлен
 12. Формули Вієта та корені многочлена
 13. Степінь, властивості степенів
 14. Корінь n-ого степеня, властивості коренів n-ого степеня
 15. Логарифм числа, властивості логарифмів
 16. Послідовності чисел, метод математичної індукції
 17. Арифметична прогресія, сума арифметичної прогресії
 18. Геометрична прогресія, сума геометричної прогресії