Таблиця похідних функцій

Таблиця похідних. Таблиця похідних функцій. Загальні формули диференціювання функцій. Похідні логарифмів. Похідні тригонометричних функцій.