Дійсні числа, числові множини

Існує декілька числових множин, які будуть розглянуті нижче.

Множина Дійсних чисел

Позначається .

Раціональні та ірраціональні числа утворюють множину дійсних чисел. Це числа, які можна подати у вигляді нескінченного десяткового дробу.

Множина Комплексних чисел

Позначається .

Це числа вигляду , де ; уявна одиниця.

Множина Раціональних чисел

Позначається .

Обєднавши цілі числа із дробовими, отримаємо раціональні числа

Раціональні числа можна подати у вигляді нескоротного дробу , де — ціле число, — натуральне число (записується у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу).

Множина Ірраціональних чисел

Це числа, які можна записати у вигляді нескінченного неперіодичного десяткового дробу.

Множина Цілих чисел

Позначається .

Включають натуральні числа, протилежні їм числа (відємні), та число .

Множина натуральних чисел

Позначається .

Це цілі додатні числа.

Дробові числа

Це числа, які складені з цілого числа часток одиниці.

— звичайний дріб; — десятковий дріб

Розділ:
Версії іншими мовами:
Поділитися з друзями:
Залишити коментар: